Regisztráció
Minden *-gal jelölt mező kitöltése kötelező.
Felhasználó Név:*
kerdes
Teljes Név:*
kerdes
Irányítószám:*
kerdes
Város:*
kerdes
Cím:*
kerdes
Telefonszám:*
kerdes
Email cím:*
kerdes
Jelszó:*

kerdes
Jelszó mégegyszer:*

kerdes

Jogi és egyéb tudnivalók:


Adatvédelmi tájékoztató a szavazzukmeg.hu honlap használatához

A Net World Bt., mint a szavazzukmeg.hu honlap üzemeltetője, jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.
1. Az adatkezelője: Net World Bt.

2. A kezelt adatok köre
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. A szavazzukmeg.hu látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja (például a szavazás indítását, szavazást, meghívó küldését). Amennyiben az Ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor a szavazzukmeg.hu szolgáltatásait csak korlátozottan veheti igénybe.
Az adatkezelő a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki. Szavazni bárki szavazhat anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. A második szintű jogosultság megszerzését az adatkezelő regisztrációhoz köti. A regisztrált felhasználók jogosultak szavazást indítani és lezárni, hozzászólni, szavazást exportálni, meghívót küldeni és egyéb kiegészítő szolgáltatást igénybe venni. A regisztráció során vannak kötelezően és opcionálisan megadandó személyes adatok. Kötelező a felhasználónak megadnia egy felhasználói nevet (nick), valamint egy jelszót, egy e-mail címet, lakhelyének irányítószámát és egy telefonszámot (térvényi előírások szerint). Emellett a regisztráció során opcionálisan megadható személyes adatok is vannak (születési idő, ország, város, skype, blog / honlap URL, családi állapot, kereset, végzettség, családban élők száma). Az opcionális adatok közül a felhasználó maga dönti el, hogy mely adatokat adja meg, illetve hogy az opcionális adatok közül melyeket hozza nyilvánosságra; ezen adatok megadása nélkül is igénybe vehető a szolgáltatás teljes köre.

A regisztráció kitöltésével a felhasználók hozzájárulnak, hogy a Net World Bt. a személyes adataikat kezelje A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint a szavazás biztosítása érdekében történik (lásd az Általános Szerződési Feltételeket).
A regisztráció során a Net World Bt. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja, hogy a szavazás igénybevételét segítse, ezért a cookiek kezelésének jogalapja mindaddig fennáll, amíg a felhasználó a szavazzukmeg.hu honlapon regisztrált felhasználói státuszát nem törli. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti.
A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó maga bármikor törölheti a rendszerből, valamint az adatkezelő akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy a szolgáltatás igénybevételét megtiltja (lásd Általános Szerződési Feltételek).

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
A regisztráció során megadott adatlapon feltüntetett adatok a felhasználó választása szerint részben vagy egészben nyilvánosak, amelyről a felhasználó dönt a regisztráció kitöltésekor. A felhasználó bármikor jogosult módosítani a szavazzukmeg.hu alatt nyilvánosságra hozott adatok körét, amelyet URL alatt tehet meg. A regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok csak a szavazzukmeg.hu honlapjain érhetőek el, így a szavazás exportálása során a szavazást indító személy felhasználói neve (nick) sem válik hozzáférhetővé.
Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó jelszava és az e-mail címe. A jelszót kizárólag a felhasználó ismeri, ezért annak elvesztése esetén a Net World Bt. nem tudja reprodukálni. Ennek oka, hogy olyan titkosítási módszert alkalmaz az adatkezelő, hogy minden felhasználó jelszava megfelelő biztonságban legyen. A jelszó elfelejtése esetén új jelszó igénylésére van lehetőség.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, a e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az e-mail címén. Az adattörlés részletes leírása itt
Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 72 órán belül válaszol az adatkezelő.

7. Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat az Magyar Telekom Nyrt. (1117 Budapest, Infopark Sétány, Neumann János u. 1., B épület, Postacím: 1364 Budapest. Pf. 424., Telefon: 371-3603, fax: 371 3605) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy a szavazzukmeg.hu megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.
A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a e-mail címre jutassa el.

9. Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.
Nyeremények átadása és játékok lezárása írásban, jogilag:
Hatályos: 2010.06.01-től, határozatlan ideig.

A Szolgáltató

A szavazzukmeg.hu honlapot a Net World Bt. üzemelteti. A Net World Bt. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
A szolgáltatást a Net World Bt. a honlapot a Magyar Telekom Nyrt. (1117 Budapest, Infopark Sétány, Neumann János u. 1., B épület, Postacím: 1364 Budapest. Pf. 424., Telefon: 371-3603, fax: 371 3605) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tárolja.
A szavazzukmeg.hu használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.
A szavazzukmeg.hu hivatalos nyelve a magyar, bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció a honlap fenntartójával magyar nyelven történhet.

A Szolgáltatás
A Net World Bt. közösségépítő honlapot, magyarországi szerveren üzemeltet. A honlap célja, hogy a Net Wolrd Bt. által fejlesztett szoftverek használatával a felhasználók maguk állítsanak elő tartalmat. A szavazzukmeg.hu egy szavazást biztosító honlap. A szavazzukmeg.hu kizárólagos tulajdonában álló szoftverek használatával bármely regisztrált felhasználó jogosult szavazást indítani: egy kérdés feltevésével és opcionális válaszok megadásával. A szavazást indító felhasználó nick neve nem minden esetben jelenik meg a szavazás mellett. Bármely honlaplátogató vagy regisztrált felhasználó szavazhat. A regisztrált felhasználók hozzászólhatnak az egyes szavazásokhoz, ismerőseiket meghívhatják a szavazásokra, címlistát állíthatnak össze, valamint kedvenc-listát állíthatnak össze. A szavazzukmeg.hu szolgáltatás folyamatosan bővül, erről a honlapon értesítjük a felhasználókat.
A szavazzukmeg.hu egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, így bármely tartalomszolgáltató jogosult a szavazást exportálni saját oldalára, így egy plug-in-t helyez el saját honlapján. A szavazás exportálás esetén - adatvédelmi okokból - a szavazás indítójának nickje nem szerepel.(Új) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az exportált szavazások felületén hirdetéseket jelenítsen meg.
A szolgáltatások igénybevétele kétszintű. A szavazni bárki szavazhat a szavazzukmeg.hu honlapján. Minden további szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a Net Wolrd Bt. kezelésébe kerülő személyes adatok kezelésre vonatkozóan tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozatot.
A szavazás hitelessége érdekében a szavazzukmeg.hu egy IP címről csak meghatározott számú szavazást engedélyez. Amennyiben Ön olyan helyről internetezik, ahol több felhasználó ugyanazon IP cím alatt látszik, ezért elképzelhető, hogy a szavazását a rendszer nem ismeri fel. Ebben az esetben jelentse nekünk, hogy jogosultságát biztosítani tudjuk.
Amennyiben jelszavát elfelejti, a szavazzukmeg.hu nem tudja azt pótolni. Ebben az esetben használja az új jelszó kérése funkciót, hogy új jelszót igényelhessen, amelyet belépés után tetszőlegesen megváltoztathat.
A szolgáltatás a hatályos magyar jogszabályok szerint közvetítő szolgáltatásnak minősül (elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény). A törvény értelmében közvetítő szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás), illetve az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás).

A felhasználói magatartás
A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a felhasználók magukra nézve kötelezőnek ismerik el az alábbiakat:

 • 1. A szavazzukmeg.hu használata során az igénybe vett szolgáltatásnak megfelelő regisztráció szükséges;
 • 2. A szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatok megadása kötelező. A regisztrációt megelőzően minden felhasználó köteles elolvasni az Adatvédelmi nyilatkozatot és ennek ismeretében meghozni döntését. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
 • 3. A megadott személyes adatok, így különösen a nick, a név, a honlap, stb. nem sértheti mások személyhez fűződő vagy egyéb jogait.
 • 4. A Net World Bt. nem ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő felhasználói tartalmat, a honlapon megjelenő tartalmak nem tükrözik a Net World Bt. véleményét.
 • 5. A honlapon megjelenő tartalomért a Net Wolrd Bt. mint közvetítőszolgáltató felel. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a szavazzukmeg.hu nem felel a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a szavazzukmeg.hu által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A szavazzukmeg.hu nem változtatja meg a felhasználói tartalmakat. A felelősség kizárása érdekében a szavazzukmeg.hu haladéktalanul eltávolítja a szavazást, a hozzászólást, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti.
 • 6. A felhasználó hozzájárul, hogy a szavazzukmeg.hu illetve a szavazást exportáló harmadik személy a nyilvánossághoz való közvetítésére korlátozásmentes felhasználási jogot szerezzen.

Minden felhasználó köteles a honlap használatára vonatkozó jogszabályokat és az Általános Szerződési Feltételeket megtartani, valamint a szokásos etikai normáknak megfelelően használni a honlapot, közzétenni tartalmat. Ennek megszegése esetén a szolgáltató jogosult a felhasználót törölni a rendszerből.
A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az Általános Szerződési Feltételeket. Azok a felhasználók, akik megsértik az Általános Szerződési Feltételeket, illetve olyan tevékenységet végeznek, amellyel más felhasználót zaklatnak, jogát vagy jogos érdekét sértik, vagy a szavazzukmeg.hu működését technikailag vagy a közösségi normák megsértésével veszélyeztetik a Net World Bt. jogosult azonnal töröli a rendszerből.
A felhasználó a szavazás indítása, a képek feltöltése és az egyéb szolgáltatások igénybevétele során csak olyan szerzői jog által védett művet tehet közzé, amelynek felhasználási jogával rendelkezik. A felhasználó hozzájárul, hogy az általa közétett művekre vonatkozóan a szavazzukmeg.hu harmadik személy számára - ugyanazon felhasználási jogkörrel - átruházza, így különösen: többszörözést biztosítson, másik honlapra exportálását biztosítson, stb.
Ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lép fel a Net World Bt-vel szemben, akkor a felhasználó köteles a szavazzukmeg.hu-t az ilyen igények tekintetében mentesíteni.
A szavazzukmeg.hu által fejlesztett rendszer használata kizárólag a rendeltetésszerű használatra ad lehetőséget, a Net World Bt. minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.
A szavazzukmeg.hu logo a Net World Bt. kizárólagos tulajdonát képezi, felhasználása csak a Szolgáltató engedélyével lehetséges.

A tartalom és eltávolítás
A szavazzukmeg.hu a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja. A véleménynyilvánítás joga igen széleskörű, azonban nem korlátlan jog. A szavazzukmeg.hu a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor a felelőssége kizárása érdekében a törvény kötelezi a jogsértő, valamint harmadik személy jogos érdekét sértő tartalom eltávolítására.
A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a szavazzukmeg.hu honlapján közzétesz, amit szolgáltatás használatával állít elő, különösen a szavazási kérdést és választ, a feltöltött képeket, a személyes adatokat, a hozzászólásokat stb.
A szavazzukmeg.hu minden értesítés nélkül jogosult eltávolítani az olyan tartalmat, amelyek jogellenesnek, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a honlap használata során kialakult etikai normáknak. A szavazzukmeg.hu a szerzői jogi jogsértés és egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét veszélyeztető, valamint a jogellenes tartalmakat jogosult eltávolítani a rendszerből.
A bármilyen okból történő eltávolítással okozott kárért a szavazzukmeg.hu nem felel.
A tartalom eltávolítását alapozza meg különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak:

 • 1. A szavazzukmeg.hu technikai rombolása.
 • 2. Más felhasználók zaklatása, személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, a nyilvános adatokkal való bármiféle visszaélés.
 • 3. Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása.
 • 4. Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés.
 • 5. Illegális tartalmak hozzáférhetővé tétele.
 • 6. Olyan hozzászólások, szavazások közzététele, amik sértik másnak a személyez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát.
 • 7. Nickek leleplezése, harmadik személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, ide nem értve az adatvédelmi törvény által meghatározott közérdekből nyilvános személyes adatok körét, mint a közszereplők neve és beosztása.
 • 8. Olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek sértik más ember szellemi alkotáshoz, így a szerzői joghoz fűződő jogát.
 • 9. A szolgáltatást technikailag romboló elemek továbbítása;
  • 1. Jogellenes tartalom közzététele
  • 2. Rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele.
  • 3. Az eredmények szándékos megválltoztatására tett kísérlet (például több szavazat leadása az erre szolgáló védelem kiiktatásával)


Értesítések
A Net World Bt. az Általános Szerződési Feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatások módosításáról a felhasználók a honlapon közzétett hirdetményben értesíti. Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, akkor jelentse nekünk e-mail címünkön.
Amennyiben jogsértést vélelmez a honlapon, kérjük jelentse nekünk.

Felelősség
A Net World Bt. és partnerei kizárnak minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a szavazzukmeg.hu eszközeivel de a felhasználók hoznak létre. A Net World Bt kizár minden felelősségét a felhasználók által tanúsított magatartásért.
A felhasználók a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatukra használják.
A szavazzukmeg.hu nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó az oldalra feltöltött tartalmait.
A felhasználó köteles a Net World Bt-t kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy abból eredő követelésből ered.
A Net World Bt. jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott kárért semmiféle felelősséget nem vállal.
A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a Net World Bt. e-mail címére. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Szegedi Központi Kerületi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.

Az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása
A felhasználók kötelesek az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. A módosított Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat honlapon történő közzétételére vonatkozóan megjelenik az "új" felirat. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A szavazzukmeg.hu a módosítást 15 nappal előbb közzéteszi honlapján. Javasoljuk, hogy a nyitóoldalon elhelyezett Általános Szerződési Feltételeket, az Adatvédelmi Nyilatkozatot minden belépés előtt ellenőrizze.

Vonatkozó jogszabályok
A szavazzukmeg.hu működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.

Hatályos: 2010.06.01-től, határozatlan ideig.

Regisztrált partner:

Regisztrált média a DayLap

A DayLap és társoldalait a Rackhost Kft. szerverei szolgálják ki.

 

Jogi és egyéb tudnivalókat elolvastam és tudomásul vettem:

                       
70.841789245605 ms